Hem / Systemtänkare - Vem är vem?

Systemtänkare – Vem är vem?

Vanguardmetoden är en kombination av systemtänkande – en teoribildning om hur organisationer fungerar som system – samt interventionsteori – en teoribildning om hur man framgångsrikt driver förändringar av organisationer. Enkelt uttryckt kan man säga att Vanguardmetoden består av systemtänkande – hur fungerar organisationer – och interventionsteori – hur man gör för att förändra dem.

Vi är influerade av ett antal systemtänkare, nedan kommer en lista med länkar till artiklar om några av dem:

Chris Argyris

Ludwig von Bertalanffy

Michael C. Jackson

Peter Checkland

Peter Senge

Russell Ackoff

Stafford Beer

Taiichi Ohno

W Edwards Deming

Vanguard Sverige
Telefon +46760002069
Email: info@vanguard-consult.se
© Vanguard Consulting Ltd.