Hem / Sundsvall i nyheterna

Sundsvall i nyheterna

Sundsvalls arbete med Vanguardmetoden inom hemtjänsten uppmärksammades i SVT:s nyheterna den 7 juni och Innovationsrådets slutbetänkande för att de gör det till synes otänkbara: de äldre får bättre service till en lägre kostnad!

I Innovationsrådets slutbetänkande kan man läsa att “Av uppföljningen framkommer en hög kundnöjdhet samtidigt som det nya systemet uppvisar bättre resultat på samtliga områden i förhållande till det gamla systemet. Det är även väl värt att notera att totalkostnaden har minskat med drygt två procent. Det indikerar att det är möjligt att höja kvaliteten och förbättra resultatet med oförändrade eller lägre kostnader. Den kvalitetsutveckling som resultatet visar på tyder också på att effektiviteten i verksamheten har ökat genom att verksamheten bättre når målen för politiken (sitt uppdrag och verksamhetens syfte) till lägre totalkostnader” (SOU 2013:40 s. 78).

Hur kunde ni så att säga hålla det inom ramarna, frågar SVT-reportern undrande? Det gäller att tänka på ett nytt sätt, svarar Linea Kjällman, politiker i Sundsvall.

Linnea slår huvudet på spiken när hon förklarar att det är en fråga om tänkande. Om man vill förbättra en verksamhet, är det en förutsättning att ledningen sadlar om till systemtänkande. Då blir det tydligt vilka förändringar som ska göras i systemet och följden är alltid betydande förbättringar.

Avslutningsvis vill vi citera Håkan Nilsson, undersköterska i Sundsvall, när han förklarar att de nu planerar sina egna scheman och vilka kunder de vill ha. På reporterns fråga om det kan vara så enkelt svarar Håkan: Ja, det är så enkelt!

Titta på nyhetsreportaget direkt på SVT:s hemsida.

Ladda ner och läs Innovationsrådets slutbetänkande.

Läs mer om Sundsvalls arbete i FOU-rapporten “Hemtjänst – vad är viktigt för kunden”.

 

Trevlig sommar!

Med vänliga hälsningar
Patrik Öhman

Vanguard Sverige

2013-06-27

Vanguard Sverige
Telefon +46760002069
Email: info@vanguard-consult.se
© Vanguard Consulting Ltd.