Hem / Start av svenskt nätverk

Start av svenskt nätverk

Vanguard startar det nya året med att tillkännage starten av ett svenskt Vanguardnätverk. Våra följare och klienter har uttryckt att förbättrade möjligheter till erfarenhetsutbyte och fördjupning hade varit värdefullt i arbetet med att tillämpa Vanguardmetoden. Vår förhoppning är att ett nätverk kan möjliggöra det. Genom att ingå i ett nätverk kan vi tillsammans facilitera möten mellan medlemmar och anordna träffar med syfte att bidra med inspiration och kunskap.

Detta får du som medlem:

Nätverksträffar som innefattar fördjupning och erfarenhetsutbyte. Du får träffa erfarna Vanguardexperter samt inspireras av andras arbete. Medlemmar deltar kostnadsfritt eller till självkostnadspris.
Digitalt forum: Vanguards LinkedIn-grupp fungerar som ett online-nätverk med möjlighet att interagera med andra medlemmar. Du får en översikt av alla medlemmar och möjlighet att dela kunskap och inspiration i nätverket. LinkedIn gruppen är en sluten grupp exklusivt för nätverksmedlemmar.
– Förmånliga priser till våra skandinaviska utbildningar.
– Förmånliga priser till våra skandinaviska arrangemang.
– Förmånliga priser till Vanguardmaterial och böcker.

Ett medlemskap i Vanguards svenska nätverk kostar 1500 SEK exkl. moms per år. Nätverket är öppet för alla som har ett intresse av att förbättra sina resultat och är intresserade av att lära sig mer om Vanguardmetoden. Det krävs inga förkunskaper i Vanguardmetoden för att bli medlem. Nätverket är inte öppet för externa konsulter.

Anmälan till nätverket gör du genom att skicka ett e-post till info@vanguard-consult.se eller patrik@vanguard-consult.se. Ange namn, organisation och telefonnummer. När din anmälan är skickad så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt.

Nya kostnadsfria seminarier 2017
Under slutet av 2016 genomförde vi våra populära kostnadsfria seminarier i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2017 kommer vi arrangera nya seminarier. Vi tar tacksamt emot tips och förslag på vilka städer ni tycker vi ska besöka. Vi återkommer inom kort med nya datum och platser.

Med vänlig hälsning
Patrik Öhman

Vanguard Sverige

2017-02-14

Vanguard Sverige
Telefon +46760002069
Email: info@vanguard-consult.se
© Vanguard Consulting Ltd.