Hem / Om Vanguard

Om Vanguard

Vanguard grundades i England år 1984 av John Seddon, organisationspsykolog, managementkonsult och senare professor vid universitetet i Cardiff. Tidigt i sin karriär studerade John varför så många förändringsprogram misslyckades. 

Kunskap från dessa studier ledde till utvecklingen av Vanguardmetoden som är en  kombination av systemtänkande – hur arbetet fungerar – samt interventionsteori – hur man framgångsrikt förändrar arbetet.

Under de senaste åren har Vanguard haft stor framgång och idag finns cirka 60 aktiva konsulter. I takt med det växande intresset för systemtänkande öppnas ständigt nya kontor i växande marknader. För närvarande finns Vanguard i Storbritannien, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Skandinavien, Sydafrika, Holland och Tyskland.

Vanguard representerar ett unikt tillvägagångssätt som skiljer sig från traditionella konsultuppdrag. Vanguards konsulter utför inga analyser baserade på antaganden, skriver inga långa rapporter och presenterar inga färdiga förslag till förändringar. Inte heller genomför man traditionella utbildningar, projekt eller fokuserar på kommunikationsinsatser. Istället fokuserar Vanguard på samarbetet mellan medarbetare och chefer samt hur man kan skaffa sig kunskap om de riktiga problemen. På så sätt skapas en bra och smidig övergång från en traditionell “command and control” utformning till en mer systemisk utformning av organisationen. Fokus ligger till stor del på att överföra expertis i Vanguardmetoden till organisationen, vilket leder till att kompetens rörande systemtänkande utvecklas och upprätthålls. Vilket är nyckeln till kontinuerliga förbättringar.

Vanguard Sverige
Telefon +46760002069
Email: info@vanguard-consult.se
© Vanguard Consulting Ltd.