Hem / Ny rapport och nätverksträff i Stockholm 22/5

Ny rapport och nätverksträff i Stockholm 22/5

Begreppet New Public Management och problemen som är förknippade med detta sätt att styra offentliga organisationer har varit omdebatterat under de senaste åren. Utbredd kritik av NPM har förts fram i Danmark efter flera år av centralisering, standardisering och styrning med fokus på kontroll. Allt samtidigt som löften om sänkta kostnader och bättre kvalitet uteblivit. I Sverige har vår statsminister deklarerat att man ratar New Public Management för offentlig sektor och söker alternativ med fokus på tillit och minskad byråkrati.

I ett försök att bidra positivt till debatten har mina kollegor Jonas Astrup Beck och Kristian Astrup Nielsen skrivit en analysrapport om alternativet till New Public Management. Den går igenom problemen med NPM och föreslår ett bättre alternativ. Rapporten kretsar kring följande frågeställningar:

· Hur ska New Public Management förstås som ett ledningsparadigm?

· Varför är detta ledningsparadigm inte lämpligt i ett tjänste- och servicesammanhang?

· Hur kan ett bättre alternativ till NPM, som tar utgångspunkt i medborgaren, se ut?

· Hur kan man förbättra medborgarnas upplevelse, arbetsglädjen och omkostnaderna med ett nytt sätt att tänka organisering och ledarskap? Illustrerat av praktiska exempel.

Läs den danska rapporten Alternativet til New Public Management – Ny ledelsestænkning i offentlige systemer här.

Nätverksträff den 22/5 i Stockholm

Vanguard startade det nya året med att tillkännage starten av ett svenskt nätverk. Syftet med nätverket är att skapa förbättrade möjligheter till erfarenhetsutbyte och fördjupning. Genom att bli medlem i nätverket kan vi tillsammans facilitera möten mellan medlemmar och anordna träffar som kan bidra med inspiration och kunskap.

Vår första nätverksträff kommer äga rum den 22/5 i Stockholm. Tema för träffen kommer vara ”Kommunikation – Hur skapar vi nyfikenhet och underlättar samarbete”. Om du vill delta på nätverksträffen så är det enda du behöver göra att anmäla dig till nätverket. Läs mer om nätverket och anmälan här.

Med vänlig hälsning
Patrik Öhman

Vanguard Sverige

2017-04-21

Vanguard Sverige
Telefon +46760002069
Email: info@vanguard-consult.se
© Vanguard Consulting Ltd.