Hem / 3-dagars Action-learning kurs

3-dagars Action-learning kurs

I vilken utsträckning kan du förbättra din service, minska dina kostnader, öka intäkterna och samtidigt förbättra de anställdas engagemang? Action-learning kursen ger dig möjlighet att besvara dessa frågor och är en 3-dagars intern workshop, som bara erbjuds av Vanguard. Kursen introducerar Vanguardmetoden och gör att du kan bedöma vilka fördelar du kan få utifrån att praktiskt använda metoden i din organisation.

Vilken är din organisations möjlighet till att förbättra servicen, minska kostnaderna och / eller öka intäkterna?

Vad har ledande serviceverksamheter uppnått?

Varför har Vanguardmetoden en enorm inverkan på medarbetarnas arbetsglädje?

Varför du bör undvika “lean-verktyg”?

Vilka steg bör tas för att införa Vanguardmetoden i din organisation?

Få svar på dessa frågor och mycket mer – och vara beredd på några överraskningar.

Syftet med kursen är att hjälpa din organisation att se fördelarna med Vanguardmetoden. Du kommer att finna möjligheter att förbättra servicen, sänka kostnaderna och öka trivseln i din organisation.

Målgrupp

Kursen är en ledningskurs utformad för maximalt 16 deltagare. Vi rekommenderar starkt att en senior beslutsfattare medverkar på kursen.

Det krävs inga förkunskaper i Vanguardmetoden för att delta.

Kursdag 1

Grundläggande idéer om hur man leder och organiserar arbetet utmanas. Fastställande av Vanguarmetoden som ett bättre alternativ.

Historisk bakgrund till systemtänkande i tillverkningsindustrin: Vad hände på Toyota?

Hur ledningens tänkande är avgörande för prestationen.

De grundläggande skillnaderna mellan service och tillverkning.

Varför leder traditionella ledarskapskonventioner till oönskade effekter och sub-optimeringar?

Vanguardmetoden: ett bättre sätt att leda och organisera en verksamhet.

Förberedelse av fältarbete i er egen organisation dag 2.

Kursdag 2

Användning av Vanguardmetoden i din egen organisation. Du kommer att upptäcka saker som tidigare var dolt.

Förändring måste baseras på kunskap.

Vanguards modell för “Check” (samla kunskap om nuvarande organisation som ett system – vad sker och varför).

Fältarbete: Deltagarna använder Vanguards modell för check i den egna organisationen. Under fältarbetet utforskas hur organisationen presterar som ett system och med hjälp av modellen undersöks kundernas efterfrågan, organisationens förmåga att skapa värde (kapabilitet), slöseri och orsakerna till slöseri. Detta ger deltagarna praktiska kunskaper om förbättringspotentialen som ligger i användningen av Vanguardmetoden.

Kursdag 3

Vilka konsekvenser har Vanguardmetoden för hur vi gör förändringar, möjligheterna till förbättring och vad som krävs för att uppnå dem?

Möjligheter till förbättringar: uppsamling av lärdomar från fältarbetet dag 2.

Ändra mätning och uppföljning så att det driver ett bättre sätt att arbeta.

“Leading” och “lagging” indikatorer

Kravet på ett bra mått och en god uppföljning.

Principer för en ny design av arbetet, taktik för att designa organisationen utifrån kundernas efterfrågan.

Nästa steg för att uppnå en framgångsrik förändring.

 

Pris & Anmälan

Kursen hålls i egen regi och arrangeras i samarbete med den mottagande organisationen.

Är du intresserad av att arrangera en 3-dagars kurs i din organisation, kontakta oss genom att skicka ett mail till office@vanguard-consult.se eller ring tel +46 760 002 069 eller +45 51 640 357 eller +45 31 444 997

 

Vanguard Sverige
Telefon +46760002069
Email: info@vanguard-consult.se
© Vanguard Consulting Ltd.