VILL DU LÄRA DIG MER OM VANGUARDMETODEN?

Vanguards executive program
En ledarkurs som introducerar dig till grunderna i Vanguardmetoden och hur du kan tillämpa den i din organisation.

Introduktionsdag in-house
En introduktion arrangerad i samarbete med er organisation. Lär mer om möjligheterna att tänka ledarskap och förändring bortom traditionella konventioner.

Arrangemang

 

3-dagars Action-learning kurs

Vår populäraste ledarkurs

 

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till Vanguard Sveriges
nyhetsbrev här:

Sign up for Vanguard Sveriges Nyhetsbrev
* = required field

powered by MailChimp!

Introduktionsvideo

Lär dig mer om Vanguardmetoden på 11 minuter. Frågor du bör ställa dig om du menar allvar med att förbättra din organisation.

Ny rapport

Ladda kostnadsfritt ner rapporten Alternativet til New Public Management – Ny ledelsestænkning i offentlige systemer. Skapa mindre byråkrati och mer tillit.

Vanguard Sverige
Telefon +46760002069
Email: info@vanguard-consult.se
© Vanguard Consulting Ltd.